Het Eerlijke Financiële Instelling Manifest

Opmerking: deze versie van het manifest is nog niet af; ik ben oa. van plan om concrete richtlijnen toe te voegen.

Introductie

Ik vertrouw banken niet. Ik vertrouw verzekeraars niet. Ik vertrouw loterijen niet. Ik vertrouw alle soorten financiële instellingen niet. Althans niet allemaal en niet volledig.

In onze kapitalistische maatschappij is het normaal geworden en geaccepteerd dat financiële instellingen ons geld gebruiken op een manier en vanuit een bedrijfsvoering die niet openbaar is en die in vele gevallen als primair doel heeft om de eigenaren en investeerders te verrijken en de machtspositie te versterken. De belangen van de klant staan dan op de tweede plaats.

Een andere, vaste eigenschap van kapitalisme is de inzet van marketing. Goed ontwikkelde marketing, met als doel om de klanten een rad voor de ogen te draaien en ons te doen besluiten om ons geld aan deze instellingen toe te vertrouwen en tegelijk te accepteren dat we er niet een eerlijke dienstverlening voor terug krijgen.

Een bank hoort ons geld op een veilige manier te beheren en ons daarvoor een eerlijke rentevergoeding te geven en het verzamelde vermogen te investeren op een eerlijke manier en tegen een eerlijke rentevergoeding. Een verzekeraar hoort onze premies te gebruiken om daarmee de schade van een pechgeval op een eerlijke manier te vergoeden. Een kansspel zoals een loterij hoort ons geld te gebruiken om zoveel mogelijk winnaars te creëren, omdat wij, diegenen die de loterij mogelijk maken, meespelen om een eerlijke kans te krijgen om rijk te worden.

Maar het ergste is nog .. dat wij, de klanten en deelnemers van het systeem, er zelf mede schuldig aan zijn. Wij maken dit kapitalistische systeem mogelijk. Omdat wij het systeem accepteren en omdat wij ons geld er steeds weer in blijven steken. En omdat wij niet eisen dat het systeem eerlijker wordt. Een revolutie is nodig. Een revolutie in ons denken.

Ik zie een andere manier voor me. En manier waarop financiële instellingen wel eerlijk met ons geld omgaan. En die manier is transparantie. Radicale openheid. Zoals in sommige verhalen "het goede" wint van "het kwade" -- "door licht te schijnen op duisternis". Wanneer namelijk het handelen van financiële instellingen volledig transparant is, dan kan er geen oneerlijk winstbejag meer zijn, dan kan er geen fraude en misleiding meer zijn. Dan kan zo’n instelling enkel nog haar eigenlijke doelstelling realiseren. Dan pas kunnen we financiële instellingen vertrouwen. Vertrouwen door transparantie.

Dit manifest legt de uitgangspunten en kaders vast waar een Eerlijke Financiële Instelling aan moet voldoen, wil ze het vertrouwen verdienen van haar deelnemers.

Het Probleem

Financiële instellingen kunnen hun eigen beleid bepalen en uitvoeren door de afstand die bestaat tussen deze instellingen en haar klanten. Deze afstand is er van nature en komt omdat klanten niet de tijd en middelen hebben om het beleid en gedrag en de producten en diensten van deze instellingen te beoordelen. Het bestuur van deze instellingen is daarentegen specifiek opgeleid en getraind om het bedrijf op een efficiente manier te leiden. Omringd met financieel en juridsch adviseurs en marketing genieën, kunnen zij het perfecte beleid bepalen om hun doelstellingen te behalen, terwijl ze een perfecte façade voorhouden zodat hun klanten dit gedrag accepteren en klant blijven. Dit gedrag is wat ik definieer als machtsmisbruik. "Macht" omdat deze instellingen alle keuzes maken met hun eigen belang voorop, en "misbruik" omdat ze dat doen met ons geld! Het probleem of strijd waar dit manifest over gaat is de bestrijding van dit machtsmisbruik.

Onze Oplossing

De enige oplossing en tevens een zeer effectieve oplossing is transparantie. Radicale openheid. Wanneer het beleid van financiële instellingen openbaar is en alle documenten en de volledige financiele administratie waaronder een volledige en ongecensureerde weergave van alle middelen waaronder alle bankrekeningen en financiële transacties, dan .. dan .. dan kan er geen machtsmisbruik meer zijn. Althans niet zonder dat het volstrekt zichtbaar is voor iedereen. Door deze volledige transparantie is de enige mogelijkheid die nog rest om een eerlijk beleid en eerlijke diensteverlening te voeren. Met producten en diensten voor een eerlijke prijs. Aangeprezen middels marketing op een eerlijke manier. En met inkoop en inhuur onder eerlijke voorwaarden. En waarbij de werknemers een eerlijk loon krijgen. En waar ook een eerlijke bedrijfswinst gemaakt mag worden. En er moet ook een eerlijke vergoeding zijn voor de investeerders. Alles eerlijk -- het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Dit eerlijk handelen, wat op hierboven beschreven manier volledig transparant en dus controleerbaar is, zorgt er voor dat de financiële instelling haar verantwoordelijkheid neemt en daar naar handelt.

Onze Visie

Dit manifest is gebaseerd op de volgende visie:

Transparantie is de basis voor vrede en harmonie voor de gehele mensheid en zal uiteindelijk elke vorm van conflict, misdaad en oorlog voorkomen.

Onze Belofte

De ondertekenaars van dit manifest stellen zich als doel en commiteren zich er aan om hun bedrijfsvoering volledig open en transparant uit te voeren.

Eerste publicatie: 31 december 2018 22:00 CET

Laatste update: 1 januari 2019 16:15 CET
Locatie: Amersfoort/NLD
Auteur: dhr. J.L.R. (John) de Graaff [geboren: 02-dec-1971 te Wieringermeer/NLD, BSN/persoonsnummer: 18.707.59.55]